ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

 

ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΦΥΛΛΟΥ (ΦxM)

ΛΑΜΑΣ

 

130x1000mm

25x3mm

 

200x1000mm

25x3mm

 

250x1000mm

30x3mm

 

340x1000mm

25x3mm

 

400x1000mm

30x3mm

 

500x1000mm

30x3mm