ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ  ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ  ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

    ΥΨΟΣ    ΣΚΑΛΙΑ
1,30m 2x4
1,50m 2x4
1,75m 2x5
2,00m 2x6
2,25m 2x7
2,50m 2x7